Η διαχείριση της άμμου που εναποτίθεται στην αμμογλωσσα είναι μια καλά οργανωμένη διαχρονική και κερδοφόρα επιχείριση.
Τα "έργα για προστασία της εισόδου του Διαύλου" δεν έχουν ως σκοπό τη διακοπή της διάβρωσης του Αη Γιάννη και τη διακοπή εναπόθεσης της άμμου στην είσοδο του Διαύλου, αλλά την εξασφάλιση της εύκολης, διαρκούς και συνεχούς συλλογής της άμμου που θα συσσωρεύεται στους 3 νέους βραχίονες, για την περαιτέρω διαχείρισή της από τους διαχειριστές.
Η συνεχής συσσώρευση, συλλογή και περαιτέρω διαχείριση της άμμου είναι και ο λόγος που οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων της ακτής δεν προχωρούν βήμα εδώ και μία δεκαετία, καθώς εάν σταματήσει η διάβρωση του Αη Γιάννη θα σταματήσει και η εναπόθεση άμμου στους βραχίονες προς διαχείριση.

Παρόλο που η ακτή του Αη Γιάννη είναι πολλαπλάσιας περιβαλλοντικής και τουριστικής αξίας για το νησί, τα ήδη εγκαθιδρυμένα επιχειρηματικά συμφέροντα της ανατολικής ακτής του νησιού είναι πολυπληθέστερα.

Έτσι, με σχέδιο δεκαετίας και σκοπό τη μόνιμη και διαρκή υφαρπαγή της άμμου, δρομολογείται έντεχνα η θυσία της ακτής που βασίζεται σε δύο άξονες:

1. Την τελμάτωση όποιων μελετών και έργων διακοπής της διάβρωσης,

2. Την εξασφάλιση των προσχηματικών αδειών για τη χρησιμοποίηση της άμμου για άλλες παραλίες που θα δημιουργήσουν ιστορικό εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα της σχεδιασμένης επιχείρησης της κατά το δοκούν διαχείρισης και διανομής της άμμου από τους τοπικούς διαχειριστές.

Στα παραπάνω συνεργοί είναι: 1. όσοι βλέπουν απλοϊκά ότι ο εμπλουτισμός των ανατολικών ακτών θα αρέσει στους τουρίστες, χωρίς να αντιλαμβάνονται το σχέδιο, 2. όσοι θεωρούν ότι η καταστροφή των δυτικών ακτών θα συμφέρει την ανάπτυξη των ανατολικών τουριστικών εγκαταστάσεων από τις οποίες βιοπορίζονται, 3. όσοι γνωρίζουν το σχέδιο, αποφεύγουν την εμπλοκή τους και έντεχνα σιωπούν για να μη δημιουργήσουν εχθρούς (ή ...χάσουν φίλους) και 4. αυτοί που το υλοποιούν βήμα-βήμα (μέσω της αδράνειας τους) όλα αυτά τα χρόνια.

Στο ιστολόγιο αυτό, παρουσίαζεται ο διαρκής, έντιμος και μεθοδικός αγώνας μας για την ανατροπή των παραπάνω σχεδίων.

.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ / Προσπάθεια τοπικών παραγόντων να μεταφερθεί η άμμος του Άη Γιάννη σε άλλες παραλίες

Έγγραφο αντιπεριφερειάρχη προς Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ονομάζει το σύνολο των παραλιών της Λευκάδας και του Μεγανησίου ως 'χώρους αποθήκευσης' της άμμου του Άη Γιάννη.

[Περιγραφή: Η φερόμενη ως 'Τεχνική Μελέτη' που ονομάζει το σύνολο των παραλιών της Λευκάδας ως 'ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ' με σκοπό τον πρόσκαιρο εμπλουτισμό τους με την άμμο του Άη Γιάννη και τελικό αποτέλεσμα την απώλεια της άμμου στο βυθό της θάλλασας αλλά και την ετήσια εξάρτηση των πολιτών από τους αρμόδιους για την επανάληψη του εμπλουτισμού, σε αντίθεση με τις οδηγείες του Υπουργείου Οικονομικών για μόνιμη λύση και επιστροφή της άμμου στην παραλία του Άη Γιάννη. Γνωρίζουμε ότι η μέθοδος αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της άμμου και τη συνέχιση της αδράνεια για τα Έργα προστασίας και επαναφοράς της παραλίας του Άη Γιάννη στην πρόταιρη κατάσταση, σε αντίθεση με τη βούληση του Υπουργείου.]

δείτε τα έγγραφα παρακάτω :